.
.

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng những khoản tiền gì?

Thứ Năm, 12/11/2020, 09:05 [GMT+7]
.
Nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế được cán bộ, công chức, viên chức, những người ký theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đặc biệt quan tâm. Vậy khi về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nhận những chế độ gì?
 
 
Khi nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể hưởng theo 2 chế độ chính đó là: chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay. Tùy thuộc vào độ tuổi và thời gian công tác để được giải quyết một trong hai chế độ trên.
 
Ngoài chế độ của chính sách tinh giản biên chế thì đối tượng nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế còn được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội, tuy nhiên với mỗi đối tượng hưởng là khác nhau. Dưới đây là chi tiết những khoản tiền được nhận khi nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế.
 
Căn cứ Pháp lý: Nghị định 108/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Bộ luật Lao động 2019.
 
Khi nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể hưởng theo 2 chế độ chính đó là: chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay. Ảnh minh họa
Khi nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể hưởng theo 2 chế độ chính đó là: chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay. Ảnh minh họa
Nhận lương hưu hàng tháng 
 
Người thuộc diện bị tinh giản biên chế được hưởng lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu trước tuổi mà vẫn không bị trừ tỷ lệ lương hưu.
 
Tuy nhiên, để được hưởng chế độ này, người bị tinh giản biên chế phải thuộc một trong các trường hợp:
 
- Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi với nam; đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
 
- Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
 
- Trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam; trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
 
- Trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
 
Được trợ cấp 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi 
 
2.1 Người bị tinh giản biên chế được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đã được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, tức là 55 tuổi 03 tháng với nam; 50 tuổi 04 tháng với nữ vào năm 2021.
 
Khoản trợ cấp này dành cho người:
 
- Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi với nam; đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
 
2.2 Người bị tinh giản biên chế được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đã được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, tức là 60 tuổi 03 tháng với nam và 55 tuổi 04 tháng với nữ vào năm 2021.
 
Khoản trợ cấp này dành cho người:
 
- Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
 
Được trợ cấp 05 tháng lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH
 
Người được trợ cấp 05 tháng lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH; từ năm 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương nếu thuộc trường hợp:
 
- Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi với nam; đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối vỡi nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 
- Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.
 
A.Vũ (Dân Việt)
 
 
 
.