.
.

Nhiều quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương có lợi hơn cho NLĐ

Thứ Bảy, 10/10/2020, 04:32 [GMT+7]
.

Từ 1-1-2021, người lao động sẽ có thêm nhiều trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và được tạo điều kiện nghỉ việc không hưởng lương theo quy định.

 

Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2020, trong đó có quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương theo hướng có lợi hơn dành cho người lao động (NLĐ).

Nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương

Theo quy định tại khoản 1, Điều 115 Bộ LLĐ 2019, NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp: Kết hôn (nghỉ 3 ngày); Con đẻ, con nuôi kết hôn (nghỉ 1 ngày); Cha đẻ, mẹ đẻ chết (nghỉ 3 ngày); Cha nuôi, mẹ nuôi chết (nghỉ 3 ngày); Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày); Cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày); Vợ hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày); Con đẻ, con nuôi chết (nghỉ 3 ngày).

Khi nghỉ việc riêng, NLĐ phải thông báo cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) biết.


 

Người lao động khi kết hôn được nghỉ 3 ngày mà vẫn hưởng nguyên lương
Người lao động khi kết hôn được nghỉ 3 ngày mà vẫn hưởng nguyên lương


So với Bộ LLĐ 2012 đang được áp dụng, BLLĐ năm 2019 đã bổ sung thêm những trường hợp nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương như sau: Con nuôi kết hôn; cha nuôi, mẹ nuôi chết; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết; con nuôi chết.

Theo quy định hiện nay, con nuôi hợp pháp có quyền và nghĩa vụ tương đương với con đẻ. Do đó, việc bổ sung các trường hợp này là thực sự cần thiết.

Như vậy, từ 1-1-2021, NLĐ sẽ có thêm nhiều trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương.

Những trường hợp nghỉ không hưởng lương

Trên cơ sở kế thừa tinh thần của Bộ LLĐ 2012, BLLĐ năm 2019 tiếp tục quy định NLĐ được nghỉ không hưởng lương 1 ngày khi: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chết; Anh, chị, em ruột chết; Cha hoặc mẹ kết hôn; Anh, chị, em ruột kết hôn.

Khi nghỉ việc không lương trong các trường hợp trên, NLĐ bắt buộc phải thông báo cho NSDLĐ biết về sự kiện này.

Ngoài ra, NLĐ cũng có thể thỏa thuận với NSDLĐ để nghỉ không hưởng lương. Do đó, NLĐ có thể xin nghỉ nhiều hơn số ngày mà luật quy định hoặc xin nghỉ vì những lý do riêng khác nếu NSDLĐ đồng ý.


 

Trong trường hợp người thân trong gia đình kết hôn mà người lao động đã thông báo thì người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho người lao động nghỉ việc theo quy định
Trong trường hợp người thân trong gia đình kết hôn mà người lao động đã thông báo thì người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho người lao động nghỉ việc theo quy định


Mặt khác, pháp luật cũng không quy định về tối đa số ngày nghỉ không hưởng lương nên NLĐ có thể nghỉ không hưởng lương theo số ngày đã thỏa thuận mà không bị giới hạn, miễn sao được NSDLĐ chấp nhận.

Phải tạo điều kiện cho NLĐ nghỉ việc theo quy định

Trong trường hợp người thân trong gia đình chết hoặc kết hôn mà NLĐ đã thông báo thì NSDLĐ phải tạo điều kiện cho NLĐ nghỉ việc theo quy định.

Nếu NSDLĐ không cho NLĐ nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo đúng quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu - 5 triệu đồng (theo điểm a, khoản 1, Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP).

Riêng trường hợp NLĐ muốn nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận, NSDLĐ được quyền đồng ý hoặc từ chối đề nghị xin nghỉ của NLĐ mà không bị coi là vi phạm pháp luật.

Từ những phân tích trên, có thể thấy, quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương từ năm 2021 có sự thay đổi theo hướng có lợi hơn dành cho NLĐ.

Theo H.Lê (NLĐO)

.