.
.

Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước chi tiền nghỉ phép năm như thế nào?

Thứ Ba, 06/10/2020, 05:53 [GMT+7]
.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông tin về trường hợp người quản lý Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước hưởng chế độ nghỉ phép năm.

 

 Ảnh minh hoạ Nam Dương.
Ảnh minh hoạ Nam Dương.


Theo quy định tại Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức..., người lao động, công chức, viên chức có thời gian làm việc liên tục tại một đơn vị từ 12 tháng được hưởng chế độ nghỉ phép năm và được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ phép.

Trường hợp không nghỉ phép năm thì có thể xem xét nghỉ bù trong năm sau, hoặc được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền lương trong những ngày chưa nghỉ (trường hợp cơ quan, đơn vị có kinh phí và thống nhất chi trả).

Vì vậy, bạn đọc đặt câu hỏi người quản lý Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước (bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty) có được hưởng chế độ nghỉ phép năm như trên không?

Trường hợp người quản lý chưa nghỉ phép năm thì có được thanh toán tiền nghỉ phép cho những ngày chưa nghỉ hay không (trường hợp công ty có kinh phí để chi trả)?

Về việc này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, về tiền lương nghỉ phép năm, theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì tiền lương đối với người quản lý chuyên trách được quy định theo chức danh công việc, được tính theo năm.

Công ty trả lương cho từng người quản lý theo quy chế trả lương đối với người quản lý.

Vì vậy, tiền lương trả cho người quản lý trong thời gian đi làm việc hoặc thời gian nghỉ phép năm được thực hiện theo quy chế trả lương của đơn vị và lấy từ quỹ tiền lương đã xác định cho cả năm nêu trên.

 

https://laodong.vn/phap-luat/cong-ty-tnhh-100-von-nha-nuoc-chi-tien-nghi-phep-nam-nhu-the-nao-842082.ldo

Theo ANH THƯ (LĐO)

.