.
.

2 chính sách mới quan trọng về chế độ nghỉ hưu

Chủ Nhật, 06/09/2020, 12:41 [GMT+7]
.

Có 2 chính sách mới quan trọng về chế độ nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2021 người lao động cần lưu ý.

 

Từ 2021, sẽ thay đổi tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động nam.

Lao động nam nghỉ hưu từ năm ngày 1.1.2021 trở đi, mức lương hưu được tính như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (hoặc bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng BHXH bắt buộc đối với người tham gia BHXH tự nguyện) tương ứng với 19 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

- Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (hoặc bằng 45% mức bình quân thu nhập đóng BHXH bắt buộc đối với người tham gia BHXH tự nguyện) tương ứng với 20 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

Theo quy định hiện hành, lao động nam nghỉ hưu, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chỉ tương ứng với 18 năm đóng BHXH).

Chính sách quan trọng thứ 2 là thay đổi điều kiện hưởng lương hưu từ 2021.

Theo đó, Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2021) quy định tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình và bắt đầu thực hiện từ ngày 1.1.2021. Nên điều kiện hưởng lương hưu của người lao động từ năm 2021 cũng sẽ có sự thay đổi.

Cụ thể, người lao động trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động 2019.

Người lao động bị suy giảm lao động sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động 2019.

Theo Minh Hương (LĐO)

.