.
.

Gia Lai triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia

Thứ Hai, 24/08/2020, 06:25 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1683/UBND-KGVX về triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước có lồng ghép nội dung về chuyển đổi số, gắn kết với ứng dụng phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp, thử nghiệm phát triển các dịch vụ đô thị thông minh.
 
Triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh, phối hợp với UBND TP. Pleiku để triển khai Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của thành phố... Phát triển hoàn thiện cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tham mưu UBND tỉnh đưa toàn bộ dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 và 4.
 
Chương trình chuyển đổi số quốc gia sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Nhật
Chương trình chuyển đổi số quốc gia sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin phối hợp với các địa phương để xây dựng phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, ưu tiên ở TP. Pleiku, khu công nghiệp, các trung tâm nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo, các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện.
 
Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ mới nhất về công nghệ thông tin và viễn thông, logictis để chủ động phối hợp với chính quyền triển khai các dịch vụ số phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền và nhu cầu giao dịch, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
 
THANH NHẬT
.