.
.
(GLO)- 2 năm gần đây, huyện Mang Yang có nhiều bước tiến trên bảng xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, huyện đang từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân.  
 
 
Năm 2019, huyện Mang Yang tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng CCHC của tỉnh, đứng thứ 11/17 huyện, thị xã, thành phố. Dù còn phải nỗ lực nhiều nhưng đây là sự tiến bộ đáng kể trong thực hiện công tác CCHC. Đầu năm 2019, UBND huyện Mang Yang đã ban hành kế hoạch CCHC, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, UBND huyện cũng thực hiện sao gửi các quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để triển khai thực hiện, đảm bảo việc giải quyết các TTHC đạt hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã triển khai hệ thống “Một cửa điện tử” đến 12/12 xã, thị trấn. Đồng thời, từ tháng 6-2019, UBND huyện đã chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC sang Bưu điện huyện cũng như triển khai thí điểm mô hình này tại các xã Kon Thụp và Đak Yă.
 
 
 Người dân đến làm thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện Mang Yang. Ảnh: K.N
Người dân đến làm thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện Mang Yang. Ảnh: K.N
 
 
Ông Trần Văn Bảng-Trưởng phòng Nội vụ huyện Mang Yang-cho biết: “Tính đến nay, tỷ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử đạt trên 90%. Tất cả các cơ quan, đơn vị cấp huyện và 12 xã, thị trấn đều áp dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành; lãnh đạo UBND huyện và UBND cấp xã trực tiếp phê duyệt văn bản điện tử; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ, 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa UBND cấp xã với huyện đạt 80%. Việc ứng dụng chữ ký số được triển khai đầy đủ”. Ngoài ra, trang thông tin điện tử của huyện được nâng cấp thành cổng thông tin điện tử, tích hợp trang thành phần của 12 xã, thị trấn; tích hợp 29 TTHC công trực tuyến mức độ 3 vào hệ thống “Một cửa điện tử” của huyện. Năm 2019, huyện cũng đã đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai 11 TTHC mức độ 4. Trang thông tin điện tử 12 xã, thị trấn thì cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2.
 
Công tác CCHC đã phát huy hiệu quả trong việc giải quyết các TTHC, tạo sự hài lòng cho tổ chức và nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Út (tổ 5, thị trấn Kon Dơng) chia sẻ: “Khi đến làm việc tại Bộ phận một cửa ở Bưu điện huyện, tôi thấy hồ sơ, thủ tục được tiếp nhận, giải quyết nhanh hơn trước đây. Nhân viên cũng thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cần thiết. Bây giờ, ngoài nộp hồ sơ trực tiếp, tôi còn có thể ở nhà nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Tôi thấy rất an tâm với những thay đổi tích cực này”.
 
 
Người dân cảm thấy hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Mang Yang. Ảnh: K.N
Người dân cảm thấy hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Mang Yang. Ảnh: K.N
 
 
 
Năm 2020, huyện Mang Yang đặt mục tiêu tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng CCHC của tỉnh. Trưởng phòng Nội vụ huyện cho hay: “Để đạt mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch rà soát các TTHC trên địa bàn huyện nhằm đơn giản hóa các thủ tục này; thực hiện triệt để quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ, kỹ năng làm việc tại bộ phận một cửa nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ. Rà soát, điều chỉnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị để khắc phục sự chồng chéo, đảm bảo một nội dung công việc chỉ giao cho một cơ quan phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Đẩy mạnh việc chuẩn hóa để đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, ngoại ngữ, tin học, có phẩm chất đạo đức tốt, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”.
 
KHÔI NGUYÊN 
 
.