.
.

Gia Lai: 6 thủ tục hành chính mới lĩnh vực lao động, xã hội

Thứ Ba, 17/12/2019, 10:51 [GMT+7]
.
(GLO)- Căn cứ các văn bản quy định liên quan của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1137 và 1138/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội.
 
 
 Cấp phát tài liệu tuyên truyền các chính sách trong lĩnh vực bảo trợ xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh
Cấp phát tài liệu tuyên truyền các chính sách trong lĩnh vực bảo trợ xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh
 
Theo đó, có 3 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
 
Đồng thời, có 3 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn. Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội gồm xác nhận hộ gia đình làm nông lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, công nhận hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo trong năm. Lĩnh vực người có công gồm ủy quyền hưởng trợ cấp và phụ cấp ưu đãi.
 
Lương Thanh 
    
.