.
.

Từ 12-2019, xét công nhận sát hạch GPLX theo quy định mới

Chủ Nhật, 10/11/2019, 15:24 [GMT+7]
.
(GLO) - Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 38/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều tại về đạo tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tại Thông tư 12/2017. Thông tư 38/2019 có hiệu lực từ ngày 1-12-2019.
 
 

 

 
Cụ thể, trường hợp xét công nhận kết quả sát hạch đối với người dự sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3 và A4 được quy định như sau;
 
- Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình thì được công nhận trúng tuyển;
 
- Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình;
 
Trường xét công nhận kết quả sát hạch đối với người dự sát hạch lái xe hạng B1 số tự động, hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F thì:
 
- Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và trên đường thì được công nhận trúng tuyển;
 
- Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; không đạt nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình; không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe trên đường.
 
Đồng thời, thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạch lý thuyết, trên xe sát hạch hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy bỏ kết quả sát hạch.
 
 
 
 
M.Thi  (th)
 
.