.
.

Gia Lai: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hộ tịch

Thứ Sáu, 27/09/2019, 14:27 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2042/UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014 và đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
 

 

Công an tổ chức làm thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân tập trung tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số . Ảnh: T.N
Công an tổ chức làm thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân tập trung tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2840/KH-UBND về triển khai đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí cho việc triển khai Luật Hộ tịch theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2739/BTP-KHTC đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch của địa phương, đảm bảo 100% công chức làm công tác hộ tịch có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trước ngày 1-1-2020.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ hộ tịch tuân thủ quy định pháp luật hộ tịch, đặc biệt là quy định về giá trị pháp lý của giấy khai sinh; chủ động phối hợp xác minh thông tin trong trường hợp thông tin nhân thân của công dân không thống nhất, không yêu cầu người dân phải tới cơ quan đăng ký hộ tịch để thực hiện việc đăng ký lại khai sinh/bổ sung lý lịch.
 
 Các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch cần tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt là các việc thay đổi và cải chính hộ tịch; không giải quyết thay đổi và cải chính hộ tịch khi không có đủ căn cứ pháp lý, chưa xác minh chặt chẽ theo hướng hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Các cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập, lưu trữ theo quy định pháp luật.
 
THANH NHẬT
 
.