.
.

Từ ngày 1-12:Nhiều điểm mới trong thanh toán khám-chữa bệnh BHYT

Thứ Tư, 28/11/2018, 19:49 [GMT+7]
.
(GLO)- Ông Lê Quốc Khánh-Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai-cho biết: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17-10-2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT chẳng may bị ốm đau đi khám-chữa bệnh theo chế độ BHYT.
 
Ảnh nguồn internet
(Ảnh minh họa, nguồn internet)
 
Theo đó, cơ sở khám-chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT. Cơ sở khám-chữa bệnh phải thông báo trước cho người bệnh, thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám-chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám-chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán. Người dân cần tham khảo, nắm bắt Nghị định này để việc thanh toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT từ ngày 1-12-2018 thuận lợi, đúng quy định.  
 
Như Ý
 
.