.
.

Lương hưu lao động nữ được điều chỉnh như thế nào?

Chủ Nhật, 25/11/2018, 21:26 [GMT+7]
.
Theo nghị định 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/12/2018, lao động nữ nghỉ hưu từ  2018-2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20-29 năm 6 tháng. 
 
 
Lao động nữ quy định tại Điều 2 Nghị định này tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cộng với mức điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều này. 
 

 

Lương hưu lao động nữ được điều chỉnh như thế nào? Ảnh VietNamNet
Lương hưu lao động nữ được điều chỉnh như thế nào? Ảnh VietNamNet
 
Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:  
 
 
 
PV (VIE)
 
.