.
.

Gia Lai: Chuyển giao, sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

Thứ Năm, 13/09/2018, 05:38 [GMT+7]
.
(GLO)- Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 10-9-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND về Chuyển giao, sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh từ Sở Tài nguyên và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku quản lý.
 
 
Theo đó, sẽ chuyển nguyên trạng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Pleiku đảm nhiệm. Về biên chế, thực hiện chuyển 8 biên chế người làm việc (tương ứng 8 viên chức có mặt) về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Pleiku; chuyển 1 biên chế người làm việc (tương ứng 1 viên chức có mặt) sang Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; chuyển 1 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (tương ứng 01 hợp đồng lái xe có mặt) sang Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; cắt giảm 4 biên chế người làm việc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và 1 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đưa về quỹ biên chế của tỉnh để quản lý. 
 
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
 
Sau cắt giảm biên chế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật đối với 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đang có mặt, dôi dư sau khi sáp nhập, đảm bảo không sử dụng vượt biên chế đang được giao cho Sở năm 2018. Đồng thời, Ủy ban nhân nhân dân tỉnh yêu cầu chuyển giao toàn bộ công việc (kể cả công việc còn dở dang), hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku quản lý và tiếp tục thực hiện.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan về nhân sự, tài chính, tài sản, tài liệu, hồ sơ để phục vụ bàn giao theo đúng quy định. Việc thực hiện chuyển giao các nội dung nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30-9-2018.
 
Ngọc Hải
 
 
.