.
.
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Kế hoạch 2025/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.
 
 
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc phòng chống bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động thực hiện hiệu quả các chính sách về BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cũng như các bậc cha mẹ, người thân gia đình, cán bộ làm công tác BĐG, giảm thiểu tình trạng bạo lực, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại... 
 
Tuyên truyền công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Tuyên truyền công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
 
 
Chủ đề của Tháng hành động năm nay là “Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” sẽ diễn ra từ 15-11 đến 15-12-2018. Ở cấp tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động vào ngày 15-11 tại Thành phố Pleiku, ở cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức lễ phát động.
 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành liên quan triển khai các nội dung trong kế hoạch tháng hành động. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo tuyên truyền phổ biến kiến thức về BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ giới tại trường học và các cơ sở giáo dục...Sở Y tế tuyên truyền nâng cao nhận thức trong giới nữ, triển khai các biện pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ tại cộng đồng – nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Các cơ quan ban, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai tháng hành động hiệu quả. 
 
 
Lương Thanh
 
 
                                                                           
.