.
.

Gia Lai: Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở

Thứ Năm, 30/08/2018, 10:32 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 27-8-2018 về thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019 gồm 17 thành viên. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Văn Tuyên-Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai. Đồng thời, tham gia làm ủy viên Ban Chỉ  đạo còn có đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh. 
 
 
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng điều tra trung ương. Đồng thời chịu trách nhiệm về sự thành công của cuộc tổng điều tra tại địa phương, thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tổng điều tra trung ương và UBND tỉnh. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh đặt tại Cục Thống kê tỉnh.
 
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ tiến hành đến các thôn làng. Ảnh: Thanh Nhật
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ tiến hành đến các thôn làng. Ảnh: Thanh Nhật
 
 
Bên cạnh đó, Quyết định trên cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra của cấp mình theo đúng quy định, để tiến hành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tại địa phương.   
 
Thanh Nhật 
                                                                                   
.