.

Căn cứ vào Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT:
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo luật định là người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, từ ngày 1-7-2018, theo mức lương cơ sở mới, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình tính như sau: Người thứ nhất số tiền đóng mỗi năm là 750.600 đồng; người thứ hai là 525.420 đồng; người thứ ba là 450.360 đồng; người thứ tư là 375.300 đồng; người thứ năm là 300.240 đồng.

K.Lê/daidoanket

.