.

Từ 1-7: Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế, quyền lợi mở rộng hơn

Thứ Ba, 29/05/2018, 16:45 [GMT+7]
.

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
 

Nhân viên y tế hướng dân người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh.
Nhân viên y tế hướng dân người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh.

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, do những thay đổi như trên nên theo đó, mức tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cũng có những thay đổi theo.

Theo đó, số tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội có một số thay đổi như sau để phù hợp với mức lương cơ sở mới nêu trên.

Số tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Số tiền đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4,5%.

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế của chủ thẻ được gia tăng theo.

Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng.

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng.

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Từ ngày 1-7-2018, số tiền đóng bảo hiểm xã hội có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Những đối tượng sẽ tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1/7 gồm: người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hưởng lương theo chế độ nhà nước quy định, người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Số tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Thùy Giang/TTXVN

.