.

(GLO)- Chiều 4-1, Ủy ban Mặt trận huyện Kbang tổ chức bàn giao 2 Nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ: bà Đinh Thị Cam-là hội viên phụ nữ nghèo và ông Đinh Đơch-hội viên nông dân nghèo, đều ở làng Lợt, xã Nghĩa An.

 Trao quyết định bàn giao nhà cho hộ Đinh Đớch. Ảnh: Hồng Hạnh
Trao quyết định bàn giao nhà cho hộ Đinh Đớch. Ảnh: Hồng Hạnh

 

Trong đó, nhà ông Đinh Đớch có diện tích xây dựng 52 m2, tổng số tiền 80 triệu đồng; nhà của hộ Đinh Thị Cam có diện tích 40 m2 với số tiền 52 triệu. Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ cho hộ Đinh Đơch 10 triệu đồng, hộ Đinh Thị Cam 20 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” xã Nghĩa An hỗ trợ mỗi nhà 5 triệu đồng. Hội Phụ nữ, Nông dân xã cũng hỗ trợ cho mỗi hộ 3 triệu đồng. Ngoài ra còn có tiền 2 gia đình đóng góp thêm và nhiều ngày công đóng góp đào móng, làm nền, xây nhà của cộng đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết đã giúp cho 2 hộ có nhà ở ổn định. Qua đó,  góp phần cho địa phương xóa nhà tạm, dột nát, đạt được tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Hồng Hạnh

.