.
.

Chư Pưh:

Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia 2020 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong chế biến nông sản"

Thứ Bảy, 08/08/2020, 05:53 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 7-8, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Gia Lai vừa phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh) đã tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong chế biến nông sản” tại xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh.

 

Ảnh: Anh Thư
Ảnh: Anh Thư

 

Thực hiện đề án Khuyến công Quốc gia năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai đã hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến trà túi lọc cho Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (xã Ia Ròng) với tổng kinh phí hơn 413 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công Quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng, nguồn vốn đơn vị thụ hưởng 213 triệu đồng. Việc triển khai đề án góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản nhằm nâng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Qua buổi nghiệm thu cho thấy, việc hỗ trợ máy móc, thiết bị cho đơn vị thụ hưởng vận hành tốt, đáp ứng được các yêu cầu trong sản xuất, việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến hơn nhằm sử dụng lao động hiệu quả, nâng cao năng lực lao động phổ thông tại chỗ, đáp ứng được các yêu cầu cần thiết, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh cho Hợp tác xã, nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã Ia Ròng nói riêng và huyện Chư Pưh nói chung.

ANH THƯ
 

.