.
.

Tập huấn giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn

Chủ Nhật, 26/07/2020, 08:25 [GMT+7]
.
(GLO)- Trong 2 ngày (23 và 24-7), Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, cải thiện điều kiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2020.
 
 
Ảnh: Hồng Thương
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hồng Thương
 
Tham gia tập huấn, 200 cán bộ, hội viên nông dân 2 huyện Chư Sê và Chư Pah được truyền đạt các nội dung: Quyết định số 1600/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong bảo vệ môi trường; truyền thông là gì; mô hình truyền thông; công tác truyền thông cơ sở của Hội Nông dân.
 
HỒNG THƯƠNG
 
.