.
.

Chư Pưh: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ

Thứ Tư, 22/07/2020, 14:24 [GMT+7]
.

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-7), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 92 học viên là cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở. 

 

 

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Anh Thư
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Anh Thư


Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề chính gồm: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chức năng đại diện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020; phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội trong tình hình mới. Từ đó, thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia sinh hoạt Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.

ANH THƯ

.