.
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 1112/UBND-KGVX về việc phòng ngừa tai nạn lao động trong thi công xây dựng.
 
 
Theo đó,  UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng và liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong xây dựng khi thi công xây dựng các công trình. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm. Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra an toàn lao động đối với các công trình xây dựng có nhóm lao động, tổ, đội có thuê mướn lao động để cải tạo nhà ở, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm việc quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vết ngăn tường bao che, tường ngăn kích thước lớn. Kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  
 
 
Các doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định pháp luật về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông tại khu vực bán sản phẩm bê tông tươi cho các công trình xây dựng ở trung tâm đô thị. Ảnh: T.N
Các doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định pháp luật về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông tại khu vực bán sản phẩm bê tông tươi cho các công trình xây dựng ở trung tâm đô thị. Ảnh: T.N
 
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn lao động; chú trọng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, trang bị sử dụng phương tiện cá nhân, bố trí người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trình, tổ chức kiểm định các thiết bị an toàn trước khi sử dụng.
 
THANH NHẬT
 
 
.