.
.
(GLO)- Chiều 1-12, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai diễn ra lễ khai giảng 7 lớp cao học liên kết giữa Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, khóa năm 2019 với sự tham dự của 103 học viên thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Đak Lak.
 

 

  Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Tú
Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Tú
 
 
7 lớp cao học khai giảng trong đợt này thuộc các chuyên ngành: Văn học Việt Nam, Triết học, Quản lý văn hóa, Sinh học thực nghiệm, Hóa vô cơ, Toán ứng dụng, Vật lý chất rắn. Đây là năm thứ 2 Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức đào tạo các lớp cao học tại Gia Lai.
 
NGUYỄN TÚ
 
.