.
.

Gia Lai: Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Chủ Nhật, 10/11/2019, 04:58 [GMT+7]
.
(GLO)- Thời gian qua, thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai về chế độ thông tin, báo cáo (TT, BC), công tác TT, BC định kỳ và đột xuất đã được thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện cơ bản đạt yêu cầu. 
 
 

 

Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các ngành và địa phương khác nhằm đảm bảo hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành…
Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các ngành và địa phương khác nhằm đảm bảo hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành (ảnh internet)
 
 
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này vẫn còn hạn chế: TT, BC chậm, chưa đầy đủ, chưa kịp thời; thậm chí có đơn vị, địa phương không nắm được các vụ việc xảy ra tại đơn vị, địa phương mình, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý. Cùng với đó, việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các sở, ngành và địa phương chưa tốt, nội dung báo cáo chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế đang diễn ra thuộc lĩnh vực ngành và địa phương được phân công phụ trách.
 
Để khắc phục tình trạng trên, tại Công văn số 2449/UBND-NC về việc chấn chỉnh việc thực hiện chế độ TT, BC ngày 4-11-2019, UBND tỉnh yêu cầu: Chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác TT, BC theo quy định trong phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời. Chấp hành nghiêm túc chế độ TT, BC; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác trong báo cáo. Củng cố hệ thống thông tin nội bộ, nắm chắc tình hình, công việc chủ yếu diễn ra liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổng hợp ngày và báo cáo UBND tỉnh kịp thời những vấn đề đột xuất, phức tạp phát sinh liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, tai tệ nạn xã hội, an ninh, trật tự, cháy nổ, vượt biên, chặt phá rừng…; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổ chức xử lý, giải quyết theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Củng cố, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho bộ phận cán bộ làm công tác tổng hợp TT, BC. Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các ngành và địa phương khác nhằm đảm bảo hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành… 
 
HÀ SỰ 
 
.