.
.
(GLO)- Ngày 6-3, tại xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai và Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” trên khu vực biên giới, giai đoạn 2018-2025.
 
 

 

Các bên ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập”. Ảnh: Nguyễn Giang
Các bên ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập”. Ảnh: Nguyễn Giang
 
Các bên thống nhất nhiều nội dung cụ thể như: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; điều tra lại thực trạng người mù chữ, tái mù chữ để mở các lớp xóa mù chữ, vận động người dân tham gia các lớp phổ biến kiến thức về khuyến nông, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới... tại các trung tâm học tập cộng đồng, gắn công tác giáo dục với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, làng, gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, triển khai và đẩy mạnh các chương trình: “Nâng bước em tới trường”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Chia sẻ với thầy-cô giáo”...
 
NGUYỄN GIANG
 
.