.
.

Gia Lai: Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Sáu, 29/03/2019, 09:18 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 617/UBND-NL triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý bảo vệ rừng.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp; Trưởng các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các đơn vị chủ rừng khác trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các công văn của UBND tỉnh về tăng cường biện pháp cấp bách để quản lý bảo vệ rừng.
 
 
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng (ảnh internet)
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng (ảnh internet)
 
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng khẩn trương kiểm tra, đề xuất xử lý các vướng mắc khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 4617 của UBND tỉnh; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đề xuất xử lý số lượng lâm sản đã tịch thu còn tồn đọng, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8-4-2019. Hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; tổ chức thẩm định hồ sơ, kế hoạch giao rừng cho cấp huyện; đối với diện tích rừng nằm trong vành đai biên giới hướng dẫn các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ…
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã, cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ; việc sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng và các vấn đề có liên quan; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hướng dẫn UBND cấp xã tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và các vấn đề liên quan để xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Các đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên lâm phần được giao quản lý.
 
HÀ SỰ
 
.