.
.
(GLO)- Chiều 12-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT Quốc gia 2019 với sự tham gia của 33 điểm cầu trong toàn tỉnh Gia Lai. 
 
 

 

 Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Sở GD-ĐT Ảnh NG
Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Sở GD-ĐT. Ảnh: N.G
 
Hội nghị dành thời gian đánh giá và trao đổi một số nội dung liên quan đến cách xây dựng kế hoạch dạy học lớp 12, ôn thi THPT Quốc gia 2019. Theo đó, công tác tư vấn cho học sinh chọn bài thi phù hợp với năng lực để sắp xếp ôn tập và phụ đạo có hiệu quả; quan tâm học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp THPT, ôn tập cho thí sinh tự do; thuận lợi và khó khăn trong việc biên soạn tài liệu ôn tập và xây dựng ngân hàng đề thi... được các đại biểu đặc biệt quan tâm.
 
Để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ giáo viên giảng dạy khối lớp 12; chỉ đạo giáo viên bộ môn sử dụng quỹ thời gian trong từng tiết dạy hợp lý; yêu cầu các tổ chuyên môn phân tích chất lượng bộ môn sau những bài kiểm tra, tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. 
 
Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ học sinh trong từng buổi học, nâng cao nhận thức học tập; phổ biến cho học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia và nghề nghiệp tương lai. Các đơn vị cần chủ động tổ chức khảo sát, thi thử tại trường/cụm trường để giúp học sinh nhận biết năng lực của mình; đồng thời phát hiện những học sinh cần bồi dưỡng, phụ đạo...
 
NGUYỄN GIANG
.