.
.

Gia Lai: 204 đơn vị sử dụng hệ thống quản lý y tế cơ sở

Thứ Năm, 28/03/2019, 13:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Thực hiện thỏa thuận hợp tác về xây dựng Hệ thống y tế thông minh giai đoạn 2017-2020, trong 2 năm (2017-2018), Sở Y tế đã phối hợp với Viettel Gia Lai triển khai toàn diện sử dụng thống nhất hệ thống quản lý y tế cơ sở ở các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; trạm y tế xã, phường, thị trấn. 
 

 

Ảnh: N.N
Ảnh: N.N
 
Đến nay có 204/222 đơn vị sử dụng hệ thống quản lý y tế cơ sở giúp lưu trữ thông tin toàn diện về sức khỏe và hoạt động khám-chữa bệnh của người dân.
 
Giai đoạn 2019-2020, Sở Y tế và Viettel Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý y tế cơ sở, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, quản lý, khai thác trong toàn ngành; hoàn thiện việc thanh-quyết toán chi phí thuê phần mềm y tế cơ sở. Trên cơ sở đó tiến hành triển khai hệ thống bệnh án điện tử toàn tỉnh cho 100% bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn.
 
NHƯ NGUYỆN
 
.