.
.

Gia Lai: 1.492 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến

Thứ Tư, 20/03/2019, 08:51 [GMT+7]
.
(GLO)- Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 1.498 thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến (đạt 100%), trong đó có 1.042 thủ tục mức 1 và 2; 329 thủ tục mức 3 và 127 thủ tục mức 4.
 

 

Ảnh: Ngọc Sang
Ảnh: Ngọc Sang
 
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 cũng như sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận/trả hồ sơ thủ tục hành chính còn thấp. Theo số liệu thống kê, cuối năm 2018 chỉ có 90.677/117.370 hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3; 6.227/11.176 hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4. Nguyên nhân là do người dân và doanh nghiệp chưa tin tưởng vào dịch vụ, chưa có thói quen sử dụng, mức độ thuận tiện chưa cao, công tác tuyên truyền chưa tốt.
 
HÀ DUY
 
.