.
.

Gia Lai: Khẩn trương xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết

Thứ Hai, 18/02/2019, 07:12 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký Công điện số 01/CĐ-UBND về việc triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.
 
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm mới; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tập trung với một số nhiệm vụ trọng tâm.
 
Gia Lai khẩn trương và nghiêm túc ngày làm việc sau Tết-Ảnh Thanh Nhật
Khẩn trương và nghiêm túc ngày làm việc sau Tết. Ảnh: Thanh Nhật
 
Cụ thể: thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 3-12-2018 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh về tình hình nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác 2019; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019; Nghị quyết số 145 NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21-1-2019 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công văn số 250/UBND-KTTH ngày 28-1-2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi sát tình hình thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình của ngành nông nghiệp; có biện pháp hiệu quả phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chống hạn, đảm bảo nước tưới cho cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; xây dựng kế hoạch cụ thể tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, định hướng sử dụng giống cây trồng, vật nuôi chủ lực cần phát triển…
 
Các sở: Công thương, Tài chính, Giao thông-Vận tải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội; các đơn vị: Ngân hàng Nhà nước-chi nhánh tỉnh; Công an… tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày đầu tiên sau Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.
 
Hà Sự
 
 
.