.
.

Gia Lai: Già làng tích cực tuyên truyền vận động quần chúng

Thứ Năm, 17/01/2019, 06:31 [GMT+7]
.
(GLO)- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên (2009-2019). Nhân dịp này, PV Báo Gia Lai đã ghi lại ý kiến của một số đại biểu già làng, người có uy tín tham dự hội nghị… 
 
 
Bà ĐINH THỊ LƠT- Già làng, người có uy tín tại làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê: Tôi rất vui mừng được tham dự chương trình hội nghị do Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức lần này. Đây là dịp để già làng, nguời có uy tín của tỉnh nhìn nhận thành quả thực hiện quyết tâm thư của già làng các DTTS Tây Nguyên, đồng thời giao lưu và học tập nhau để làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào  DTTS tích cực lao động sản xuất, để giảm nghèo, nâng cao đời sống...
 
Bà Đinh Thị Lơt
Bà Đinh Thị Lơt. Ảnh: Thanh Nhật
 
Ông KSOR SỨT- Người có uy tín tại làng Ama H’Lăk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa: Tôi thấy rằng việc nâng cao dân trí và phát triển kinh tế xã hội ở các vùng DTTS là hết sức khó khăn. Do vậy, các già làng cần quan tâm hơn nữa việc tuyên truyền giúp bà con xoá bỏ những tập tục lạc hậu trong đời sống. Đồng thời, tôi cũng mong Nhà nước tiếp tục tăng cường chính sách ưu tiên cho giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng nguồn cán bộ là con em DTTS. 
 
Ông Ksor Sứt. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Ksor Sứt. Ảnh: Thanh Nhật
 
Bà KSOR BLĂM- Già làng tại làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông: Bản thân tôi luôn nhận thức và cố gắng làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân tham gia giữ vững an ninh trật tự ở buôn làng. Đồng thời, với đặc thù là địa phương vùng biên giới, già làng còn phải vận động người dân tích cực phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị. 
 
Bà Ksor BLăm. Ảnh:Thanh Nhật
Bà Ksor BLăm. Ảnh:Thanh Nhật
 
Ông ĐINH YEM- Già làng tại làng Đak Giang II, xã Đông, huyện Kbang: Để góp phần xây dựng nông thôn mới ở các làng đồng bào DTTS, các già làng cần chú trọng hơn nữa việc tuyên truyền cho đồng bào DTTS nâng cao ý thức giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, duy trì các nghề thủ công truyền thống, giúp thanh thiếu niên DTTS học đánh cồng chiêng và sử dụng nhạc cụ dân tộc, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đồng bào DTTS…
 
Ông Đinh Yem. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Đinh Yem. Ảnh: Thanh Nhật
 
Ông SIU PLIM- Già làng, người có uy tín, tại làng Bloi, thị trấn Ia ly huyện Chư Pah:  Mong muốn của tôi là địa phương cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa về công tác người cao tuổi và hoạt động của già làng vùng DTTS,  tạo điều kiện để họ phát huy vai trò trong việc vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…
 
Siu PLim. Ảnh: Thanh Nhật
Siu PLim. Ảnh: Thanh Nhật
 
                                                                                                               Thanh Nhật (Thực hiện)
 
.