.
.

Chư Prông: Sơ kết phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 12/10/2018, 09:45 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 11-10, UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai  tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018.
 
 
Báo cáo tại hội nghị nêu: Giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới toàn huyện là 272.212, 165 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách là 52.649 triệu đồng, nguồn vốn khác là 219.563,165 triệu đồng. Các xã đã huy động nhân dân đóng góp 12.918 ngày công chỉnh trang nhà cửa, làm hàng rào, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm... và vận động nhân dân hiến 62.652 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa.
 
Đặc biệt, giai đoạn 2016-2018, UBND huyện cũng đã bố trí 9.358 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất với 5.016 lượt hộ nghèo về cây-con giống và vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 80% so với kế hoạch được giao), gồm: Ia Băng, Ia Phìn, Bàu Cạn, Ia Drăng; 1 xã đạt 10-14 tiêu chí, 14 xã đạt 5-9 tiêu chí. Thực hiện việc xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, làng Klũh (xã Ia Boòng) đạt 17/19 tiêu chí và  làng O Ngol (xã Ia Vê) đạt 14/19 tiêu chí...
 
UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen của cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018. Ảnh: Anh Huy
UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen của cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018. Ảnh: Anh Huy
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nêu rõ những khó khăn, tồn tại trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, như: Việc phát động phong trào ở một số xã, thôn, làng chưa được triển khai thường xuyên và đồng loạt; ở một số xã, tỷ lệ hộ nghèo còn cao vì vậy việc vận động nhân dân đóng góp còn gặp nhiều khó khăn... 
 
Hội nghị cũng thống nhất nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Ia Boòng (năm 2018), Thăng Hưng (năm 2019), Ia Lâu (năm 2020), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 7 xã. Các xã còn lại phấn đấu tăng 1-2 tiêu chí/xã và đến năm 2020 không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn. Từ năm 2019, phấn đấu mỗi xã đăng ký xây dựng một làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Dịp này, UBND huyện cũng đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018.
 
Anh Huy
 
.