.
.

Giải quyết thủ tục hành chính: Khắc phục việc trễ hẹn và chậm xin lỗi

Thứ Tư, 12/09/2018, 05:51 [GMT+7]
.
(GLO)- Thời gian qua, một số địa phương, đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức còn chậm so với quy định. Cùng với đó, nhiều nơi chưa có văn bản xin lỗi công dân khi trễ hẹn.
 
 
Còn tình trạng trễ hẹn
 
Theo thống kê của Sở Nội vụ, từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận 583.875 hồ sơ các loại, trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 98,71%, hồ sơ giải quyết quá hạn chiếm 1,29%. Trong số các sở, ban, ngành của tỉnh để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn có Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 2.649 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 2.638 hồ sơ, quá hạn 11 hồ sơ); Sở Tư pháp tiếp nhận 1.906 hồ sơ (2 hồ sơ giải quyết quá hạn). Về phía các địa phương có hồ sơ giải quyết quá hạn, huyện Ia Grai có 80 hồ sơ, huyện Mang Yang có 182 hồ sơ, huyện Chư Prông có 35 hồ sơ, huyện Chư Sê có 361 hồ sơ, thị xã An Khê có 313 hồ sơ.  Đặc biệt, TP. Pleiku có đến 2.903/37.892 hồ sơ giải quyết trễ hẹn.
 
 Công dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp.          Ảnh: Thiên Thanh
Công dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp. Ảnh: Thiên Thanh
 
Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Nguyên nhân thứ nhất là do đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn khi tiếp nhận hồ sơ chậm giải quyết hoặc khi giải quyết xong không thực hiện thao tác kết thúc quá trình xử lý. Nguyên nhân thứ hai là do công dân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính nên trên hệ thống một cửa điện tử báo trễ hạn.
 
Trao đổi với P.V về việc các cơ quan chuyên môn của huyện trễ hẹn giải quyết hồ sơ, ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Huyện có gần 100 hồ sơ giải quyết trễ hẹn, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Số này là do nhiều tổ chức, cá nhân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính dẫn đến hệ thống điện tử báo hồ sơ trễ hẹn.
 
Chậm xin lỗi cá nhân, tổ chức
 
Cũng theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có đến 4.934 hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong đó, số hồ sơ đã thực hiện xin lỗi bằng văn bản là 2.287; số hồ sơ chưa thực hiện xin lỗi bằng văn bản là 2.096; có 551 hồ sơ không thực hiện văn bản xin lỗi vì công dân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hồ sơ trễ hẹn không thực hiện xin lỗi bằng văn bản tập trung vào cấp huyện và cấp xã. Thành phố Pleiku là địa phương đứng đầu tỉnh về việc để nhiều hồ sơ trễ hẹn và không xin lỗi công dân. Theo đó, trong tổng số 2.903 hồ sơ trễ hẹn (kể cả 671 hồ sơ trễ hẹn đang giải quyết) thì đơn vị này mới chỉ có văn bản xin lỗi đối với 1.489 trường hợp, số còn lại không thực hiện xin lỗi bằng văn bản. Trong tổng số 313 hồ sơ giải quyết trễ hẹn tại thị xã An Khê thì mới có 78 trường hợp được xin lỗi bằng văn bản. Huyện Chư Sê có 361 hồ sơ giải quyết trễ hẹn nhưng địa phương này cũng chỉ có 140 văn bản xin lỗi.
 
 
Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Khi chậm giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho bộ phận một cửa; gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả.
 

Để xảy ra tình trạng này, các địa phương đã có những động thái xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm. Thành phố Pleiku đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 tập thể, chấm dứt hợp đồng lao động đối với 2 cá nhân và phân công nhiệm vụ khác đối với 4 cá nhân vi phạm. Huyện Chư Sê cũng đã tổ chức kiểm điểm nhắc nhở 3 tập thể, phê bình người đứng đầu, đồng thời cắt thi đua năm 2018 đối với Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Phòng Tài chính-Kế hoạch. Thị xã An Khê cũng đã tổ chức kiểm điểm 3 tập thể liên quan đến việc này.
 
Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 30-8, UBND tỉnh đã có Công văn số 1919/UBND-NC gửi các địa phương, đơn vị yêu cầu quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi bằng văn bản đối với cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với công tác này và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
 
Ông Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ-cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm công tác cải cách thủ tục hành chính. Sở Nội vụ cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương, đơn vị vẫn để xảy ra tình trạng trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính và chưa có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị để thực hiện tốt công tác này.
 
Thiên Thanh
.