.
.

Gia Lai: Tiếp tục hợp đồng giáo viên trong năm học mới

Thứ Bảy, 08/09/2018, 06:14 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1947/UBND-NC yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ trong công tác sắp xếp trường lớp và đảm bảo nhu cầu giáo viên phục vụ năm học 2018-2019.
 
 
Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
 
Theo đó, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính và nhu cầu thực tế tại địa phương, trong thời gian chưa tổ chức tuyển dụng được giáo viên, UBND tỉnh thống nhất thực hiện hợp đồng giáo viên trong phạm vi biên chế UBND tỉnh đã giao cho sự nghiệp giáo dục theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Quá trình triển khai phải thực hiện theo nguyên tắc: rà soát, cắt chuyển biên chế của các đơn vị không có nhu cầu sử dụng (hoặc chưa cần thiết) để bổ sung biên chế cho đơn vị có nhu cầu, ưu tiên sử dụng biên chế để bố trí giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học. Được biết, thời gian thực hiện hợp đồng đến khi có kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên trong năm 2018.
Chí Hào
.