.
.

Gia Lai: Bố trí 70 CTV làm công tác giảm nghèo tại các xã,thị trấn

Thứ Năm, 27/09/2018, 07:54 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh.
 

  Cộng tác viên giảm nghèo góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của hộ nghèo nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ. Ảnh: Trần Dung
Cộng tác viên giảm nghèo góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của hộ nghèo nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ. Ảnh: Trần Dung


 

Theo đó, tỉnh sẽ bố trí 70 cộng tác viên làm công tác giảm nghèo, phân bổ cho 70 xã, thị trấn thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới… Nhiệm vụ của cộng tác viên làm công tác giảm nghèo là phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo; tham gia các hoạt động truyền thông về giảm nghèo, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, nhất là các dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất tại cộng đồng; phối hợp với công chức làm công tác Lao động- Thương binh và Xã hội cấp xã theo dõi, đánh giá diễn biến tình hình hộ phát sinh nghèo, cận nghèo hoặc thoát nghèo trong năm; tham gia các cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tổ chức tại địa bàn và tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo…

Cộng tác viên làm công tác giảm nghèo sẽ họp với phòng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện 1 lần/tháng để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tháng và nhận nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Phụ cấp hàng tháng cho cộng tác viên làm công tác giảm nghèo bằng 0,5 lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ban hành tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP  và các Nghị định thay thế (nếu có).

Ngoài ra, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nhằm nâng cao năng lực thực hiện giảm nghèo do cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức; được tham gia các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Trần Dung

.