.
.

Gia Lai: Đẩy mạnh phòng-chống bạo lực gia đình

Chủ Nhật, 31/05/2020, 06:07 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1097/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Tuyên truyền về phòng-chống bạo lực gia đình ở vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Tuyên truyền về phòng-chống bạo lực gia đình ở vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật

 


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng-chống BLGĐ, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phê phán và lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng-chống BLGĐ các cấp. Công an tỉnh xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý đảm bảo tính răn đe giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân, nhân rộng các mô hình về phòng-chống BLGĐ, hướng dẫn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính để răn đe những người vi phạm. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác gia đình và phòng-chống BLGĐ theo quy định. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về gia đình ở các cấp. Sở Y tế chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin và tư vấn hỗ trợ nạn nhân BLGĐ là trẻ em, chú trọng công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân BLGĐ. Tiếp tục nhân rộng các câu lạc bộ, mô hình về phòng-chống BLGĐ tại các địa phương.


Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về phòng-chống BLGĐ ở địa phương. Nhân rộng và duy trì các mô hình phòng-chống BLGĐ, mô hình phản ứng nhanh và các mô hình khác về phòng-chống BLGĐ, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình. 

 LƯƠNG THANH


 

.