.
.

Lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

Chủ Nhật, 08/03/2020, 16:17 [GMT+7]
.
(GLO)- Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2019, tỷ suất sinh của tỉnh Gia Lai là 19,8 phần nghìn, được đánh giá là một trong những tỉnh có mức sinh cao so với toàn quốc, người dân ở một số vùng trên địa bàn tỉnh còn quan niệm lạc hậu trong sinh đẻ, thiếu hiểu biết về chăm sóc  sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình và hạn chế trong nhận thức về nâng cao chất lượng dân số, mất cân bằng giới tính trong khi sinh... 
 
 
Nhằm khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 463/UBND-KGVX về triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình năm 2020. Thời gian triển khai đợt 1 từ ngày 30-3 đến 15-6, đợt 2 từ ngày 15-7 đến 15-10. 
 
Tuyên truyền công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh
Tuyên truyền công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh
 
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Y tế căn cứ chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình chủ trì xây dựng kế hoạch hướng dẫn chi tiết phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động của Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình năm 2020, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kế hoạch đã được giao và hướng dẫn của Sở y tế chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan triển khai Chiến dịch ngay trong quý II-2020, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí của địa phương phục vụ công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình và Chiến dịch này, định kỳ báo cáo về Sở Y tế. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình của tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình năm 2020. 
 
Lương Thanh
                                                                           
.