.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1734/KH-UBND chỉ đạo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.
 

 

  Làm thủ tục giải ngân cho hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách. Ảnh: T.N
Làm thủ tục giải ngân cho hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách. Ảnh: T.N
 
Theo kế hoạch, thời gian điều tra, rà soát tiến hành từ ngày 1-9 đến hết ngày 31-12-2018. Trước ngày 25-10, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo sơ bộ kết quả rà soát trên địa bàn và trước ngày 16-11 phải báo cáo chính thức kết quả về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp. Việc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo; hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình vào cuối năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2019 và các năm tiếp theo.
 
Thanh Nhật
.