.

(GLO)- Sáng 11-7, Ban Chỉ đạo kế hoạch hóa gia đình huyện Đak Pơ, Gia Lai tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11-7) và tổng kết Chiến lược dân số-sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện.
 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Từ năm 2011 đến nay, huyện Đak Pơ đã tích cực đưa chính sách dân số đi vào cuộc sống. Người dân tích cực thực hiện các chính sách dân số, góp phần giảm tỷ suất sinh thô từ 18,4%o (năm 2011) xuống còn 15%o (năm 2017); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên luôn dưới 20%, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 64,6% (năm 2011) lên 68% (năm 2017).

Từ nay đến năm 2030, Đak Pơ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng dân số ở các vùng dân số đã ổn định, đạt mức sinh thay thế; tăng cường phối hợp và huy động sức mạnh của toàn xã hội thực hiện chính sách dân số, sức khỏe sinh sản...

Đinh Yến

.