.
.

Gia Lai: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh

Chủ Nhật, 05/09/2021, 10:43 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 5-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.

 

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai gồm 34 thành viên. Trong đó, Trưởng ban Chỉ đạo là đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ thì đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Võ Ngọc Thành làm Tổng Chỉ huy.

 

 Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Ảnh Như Nguyện
Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng-chống dịch ngày 21-7-2021. Ảnh: Như Nguyện


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo gồm các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 28 thành viên là lãnh đạo một số sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: Sở Y tế. Ban Chỉ đạo tỉnh  có chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ: phòng-chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng-chống dịch. Điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ngành, các Ban đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch. Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước cho công tác phòng-chống dịch.

Trực tiếp chỉ đạo các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện công tác phòng-chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho địa phương phòng, chống dịch khi cần thiết.

Cũng tại Quyết định này, thành lập Ban Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19 gồm 15 thành viên. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Phó Trưởng ban; 13 ủy viên.

Đồng thời, thành lập 8 Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh, gồm: Tiểu ban Vận động và huy động xã hội do đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Dân vận do đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tài chính, hậu cần do đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do đồng chí Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Y tế do đồng chí Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An sinh xã hội do đồng chí Rcom Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Truyền thông do đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Tiểu ban.

 

KIỀU PHAN
 

.