.
.

Chuyển đổi công tác 4.544 cán bộ, công chức, viên chức để ngừa tham nhũng

Chủ Nhật, 05/09/2021, 06:53 [GMT+7]
.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

 

Cán bộ bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PĐ.
Cán bộ bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PĐ.


Chính phủ vừa có báo cáo về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, qua tổng hợp có 123 kiến nghị được chuyển đến và Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết và trả lời cử tri.

Trong số các kiến nghị, cử tri có nêu những ý kiến liên quan tới công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng lãng phí, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Cụ thể, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đồng thời, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong dư luận;

Cử tri cũng bày tỏ ý kiến mong muốn các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành Quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới công tác này, Chính phủ cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Các biện pháp được triển khai như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, về chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; có biện pháp kiên quyết đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thanh tra Chính phủ đã triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 - 2021 và Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Đồng thời, đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; Tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

 

https://laodong.vn/thoi-su/chuyen-doi-cong-tac-4544-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-de-ngua-tham-nhung-949688.ldo
 

Theo VƯƠNG TRẦN (LĐO)

 

.