.
.

(GLO)- Chiều 16-6, Ủy ban bầu cử huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Vũ Chi
Lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Vũ Chi

 

Hội nghị đánh giá, quá trình triển khai, thực hiện công tác bầu cử đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; hoạt động có hiệu quả của Ủy ban bầu cử; sự chủ động phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên; đặc biệt là ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định và đạt kết quả cao. Toàn huyện có 54.156 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%.
 
Kết quả bầu cử có 3 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV trong tổng số 5 ứng cử viên. 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 5 ứng cử viên. Có 35 người trúng cử đại biểu HĐND huyện trong tổng số 59 người được giới thiệu ứng cử. Trong đó, nữ chiếm 31,43%, dân tộc thiểu số 31,43%, ngoài Đảng 8,57%, trẻ tuổi 34,29%, tái cử 48,57%, tôn giáo 5,71%. Có 238 người trúng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn trong tổng số 400 người được giới thiệu ứng cử. Trong đó, nữ chiếm 31,91%, dân tộc thiểu số 34,89%, ngoài Đảng 7,66%, trẻ tuổi 51,49%, tái cử 48,51%, tôn giáo 2,55%.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho 23 tập thể, 42 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Thiện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

 

VŨ CHI
 

.