.
.

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Tư, 07/04/2021, 20:51 [GMT+7]
.

Sáng 7/4, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

 

 Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Sáng 7/4, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiểu sử ông Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/3/1971
Ngày vào Đảng: 3/6/1995
Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- 2004-2007: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam

- 2007 - 11/2008: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam

- 11/2008 - 10/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 1/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 1/2011 - 6/2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 6/2012 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 2/2015 - 10/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 10/2015 - 12/2017: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 24/12/2017 - 8/2020: Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

- 24/8/2020: Trao Quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

.