.
.

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ Hai, 29/07/2019, 19:34 [GMT+7]
.

Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

 Cụ thể, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

 

P.V  (PLVN)

.