.
.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm:

Chỉ đưa vào đề án nhân sự những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Thứ Tư, 24/04/2019, 13:24 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
 
* P.V: Ông đánh giá như thế nào về việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở tại các địa phương trong tỉnh thời gian qua?
 
  Ông Hồ Văn Điềm. Ảnh: Đ.T
Ông Hồ Văn Điềm. Ảnh: Đ.T
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung theo dõi, chỉ đạo các địa phương tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Đến nay, đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, đúng tiến độ. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.
 
Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã đề ra mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
 
* P.V: Ông có thể cho biết thêm về kết quả nhân sự qua đại hội cấp xã?
 
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Việc lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực. Theo đó, toàn tỉnh có 7.283 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 25%, dân tộc thiểu số hơn 45,2%, người ngoài Đảng hơn 38,2% và tôn giáo 10,11%. Ủy viên có độ tuổi cao nhất là 93 và thấp nhất là 18 tuổi…
 
Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, toàn tỉnh có 671 vị; trong đó, nữ chiếm hơn 34,4%, dân tộc thiểu số hơn 46,6%, trình độ chuyên môn đại học chiếm hơn 29,2%, trung cấp và cao đẳng hơn 45,7%... Nhìn chung, số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số trong Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đảm bảo theo hướng dẫn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác MTTQ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.
 
 
Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ Mặt trận trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: Thanh Nhật
 
 
* P.V: Ông có thể cho biết những định hướng của đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện trong thời gian tới?
 
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Để có cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện ở các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất chọn đại hội điểm cấp huyện tại đơn vị MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rút ra một số điểm cần lưu ý đối với Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện. Đó là phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thành công đại hội. Phải bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên. Các báo cáo trình bày tại đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đánh giá sát tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua cũng như đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Cần phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, tạo không khí phấn khởi, trang trọng và thu hút sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để đại hội thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, từ đó nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
* P.V: Ông có thể nói rõ hơn về công tác nhân sự của MTTQ cấp huyện trong nhiệm kỳ tới?
 
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ của công tác MTTQ trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024 là tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để thực hiện được nhiệm vụ đó thì công tác cán bộ là một trong những khâu then chốt, bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là gốc của mọi công việc”.
 
Khen thưởng những cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận.
Khen thưởng những cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận. Ảnh: Thanh Nhật
 
Do vậy, công tác nhân sự, đặc biệt là Ban Thường trực khóa mới phải được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Thời gian qua, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cũng như phối hợp hiệp thương thống nhất với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đưa vào đề án nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đối với những cán bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng Quy định số 825-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngoài những tiêu chuẩn chung thì những cán bộ được giới thiệu để hiệp thương giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 phải tốt nghiệp THPT, có chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Qua làm việc với một số địa phương, đến nay, về cơ bản nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã có kế hoạch tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kế hoạch và các yêu cầu đề ra.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!
 
THANH NHẬT (thực hiện)
 
 
.