.
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở.
 

 

 

 
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký các Quyết định số 924 và 925/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Lâm-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Đặng Quang Khanh-Giám đốc Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 
 
Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2018.
 
Chí Hào
 
.