.

Các cơ quan tham mưu,giúp việc Tỉnh ủy:Chủ động sắp xếp lại bộ máy

Thứ Năm, 16/08/2018, 13:29 [GMT+7]
.
(GLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-cho hay: “Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy vừa qua, Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan mình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định”.
 
 
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị mình. Mặc dù còn gặp khó khăn song các cơ quan này đều quyết tâm thực hiện theo đúng tinh thần Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư.
 
Nhiều điểm mới 
 
Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” được ban hành ngày 25-7-2018 thay thế Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” và Quy định số 183-QĐ/TW ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư khóa XI về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương”. Quy định số 04 gồm 4 chương, 15 điều, đối tượng áp dụng gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Ban Nội chính.
 
Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị mình.    Ảnh: Đ.T
Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị mình. Ảnh: Đ.T
 
Trao đổi với Báo Gia Lai, đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-cho biết: So với Quy định số 219 trước đây, Quy định số 04 có một số điểm mới, bổ sung thêm. Cụ thể, thay vì quy định các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy phải có văn phòng riêng thì bây giờ thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, tức là bộ phận văn thư-lưu trữ, kế toán, lái xe của các ban Đảng sẽ nhập về cho Văn phòng Tỉnh ủy quản lý; các công việc về hành chính nội bộ (nếu cần) của các cơ quan do lãnh đạo cơ quan phân công kiêm nhiệm phù hợp với tình hình. Thêm nữa, nếu Quy định số 219 yêu cầu mỗi cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy phải có 1 trưởng và 3 phó thì hiện tại Quy định số 04 nêu rõ tổng số cấp phó của các cơ quan không quá 15 người và số lượng cụ thể cấp phó của mỗi cơ quan do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn quyết định đầu mối bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và định hướng khung của Quy định số 04; tổng số biên chế được các cấp có thẩm quyền giao; tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương), phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng, có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng. Ngoài ra, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định biên chế của các cơ quan tham mưu, giúp việc nhằm đảm bảo tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị.
 
Khẩn trương xây dựng phương án       
 
 Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T
 
“Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy vừa qua, Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan mình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định”-đồng chí Nguyễn Văn Quân cho hay.
 
 
Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải cụ thể hóa Quy định số 04 thành văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan liên quan; nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết chính sách đối với những người không được tiếp tục làm cấp trưởng hoặc cấp phó sau khi sắp xếp; đồng thời tổng hợp, báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với lãnh đạo các cơ quan phải chủ động xây dựng ngay phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của mình, nhất là những đơn vị đầu mối bên trong…

Về phía đơn vị mình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đang tích cực triển khai thực hiện quy định trên. Tuy nhiên, khó khăn mà Ban đang gặp phải là vấn đề sắp xếp Ban Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh thế nào cho hợp lý. Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nếu bây giờ, Ban Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh không nhập vào Ban Tổ chức Tỉnh ủy mà chuyển về cho Sở Y tế hoặc bệnh viện quản lý thì sẽ rất khó thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Vì thế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kiến sẽ thành lập một phòng chuyên trách về chăm sóc sức khỏe cán bộ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy hiện có tổng cộng 20 người (100% biên chế) với 1 văn phòng và 3 phòng chuyên môn; có 1 Trưởng ban, 3 Phó Trưởng ban. Thực hiện theo Quy định số 04, Ban dự kiến có 4 người làm văn thư, kế toán và lái xe sẽ chuyển sang Văn phòng Tỉnh ủy; sắp xếp bố trí lại lãnh đạo còn 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban; số phòng chuyên môn sẽ giảm còn 2 phòng. “So với hiện tại sẽ dôi dư ra 1 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng. Đây chính là khó khăn của Ban. Do vậy, chúng tôi đang triển khai thực hiện từng bước theo đúng quy trình, trong đó có tiến hành hội ý cơ quan, bỏ phiếu tín nhiệm để xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị sao cho hiệu lực, hiệu quả nhất”-đồng chí Võ Thanh Hùng-Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy-cho biết.
 
Về việc triển khai thực hiện Quy định số 04, đồng chí Nguyễn Thị Hòa-Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy-chia sẻ: “Bản thân tôi nhận thấy quy định này là một chủ trương lớn hoàn toàn hợp lý và đúng đắn của Trung ương nhằm tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính hiệu quả trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, tôi và anh em rất đồng tình, sẵn sàng tuân thủ theo sự sắp xếp của cơ quan”.
 
Đồng quan điểm, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy-văn thư Ban Dân vận Tỉnh ủy-bày tỏ: “Bản thân tôi có gần 20 năm công tác ở khối Đảng nên tư tưởng không dao động gì nhiều. Giờ có sáp nhập, phải chuyển sang làm việc bên Văn phòng Tỉnh ủy thì cũng là làm trong khối. Tôi luôn xác định rằng dù làm vị trí nào, cơ quan nào cũng là làm việc và sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”.
 
Theo lộ trình đã đưa ra, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phải gửi phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của mình về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 30-8-2018 để thẩm định và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Với tinh thần quyết tâm cao, dự kiến đầu quý IV-2018, tỉnh sẽ bắt đầu triển khai thực hiện Quy định số 04 trên địa bàn.
 
Hồng Thi
 
.