.

550 GV hợp đồng tại Đắk Lắk phải rời bục giảng:Báo cáo Thanh tra CP

Thứ Ba, 14/08/2018, 10:19 [GMT+7]
.

Ngày 13/8, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về phương án chấm dứt hợp đồng đối với hơn 550 giáo viên dôi dư và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan. Theo đó, chủ trương của UBND tỉnh là chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên dôi dư.

Hàng trăm giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Pắk bị buộc rời bục giảng trong năm 2018.
Hàng trăm giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Pắk bị buộc rời bục giảng trong năm 2018.Cụ thể, trong 578 giáo viên dôi dư có 370 người có vị trí tuyển dụng và 208 giáo viên “không có vị trí tuyển dụng”. Sau kỳ thi tuyển giáo viên vừa qua, có 254 giáo viên hợp đồng (trong số 370 người có chỉ tiêu) dự thi và 28 người trúng tuyển. Như vậy, sẽ có 550/578 giáo viên dôi dư tại huyện Krông Pắk sẽ bị chấm dứt hợp đồng trong năm 2018.

Để chấm dứt hợp đồng số giáo viên này, UBND tỉnh tiếp tục giao huyện Krông Pắk rà soát toàn bộ hợp đồng lao động để phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ. Đối với nhóm giáo viên (trong số 370 người) có vị trí xét tuyển nhưng không đậu, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện việc chấm dứt hợp đồng trong tháng 8/2018 theo Bộ luật Lao động. Riêng nhóm 208 giáo viên không có vị trí xét tuyển, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách của địa phương, huyện chủ động xây dựng phương án chấm dứt hợp đồng theo quy định. Trong đó, lưu ý chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ theo Bộ luật Lao động. Trong trường hợp việc hỗ trợ phải xin ý kiến bộ, ngành trung ương hoặc trình HĐND tỉnh thì thời gian tiến hành chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ cũng phải hoàn thành trong tháng 10-2018…

UBND tỉnh Đắk Lắk nói đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, đã yêu cầu ông Miêng Klơng (giám đốc Sở Nội vụ tỉnh) rút kinh nghiệm vì để việc tuyển giáo viên dôi dư tại huyện Krông Pắk xảy ra “trong thời gian dài, không kịp thời tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý”.

Lữ Hồ (TPO)

.