.
.

Pleiku: Học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị

Thứ Tư, 22/12/2021, 09:57 [GMT+7]
.
(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku xác định là nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân có sự chuyển biến mạnh mẽ. 
 
 
Chuyển biến về nhận thức
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo công khai bản kế hoạch cá nhân của Bí thư Thành ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, phường trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và người dân giám sát, theo dõi. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch, cam kết phấn đấu, rèn luyện làm căn cứ đánh giá nhận xét, phân loại cuối năm. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, xây dựng lề lối, tác phong làm việc khoa học, lịch sự, thân thiện, gần dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.
 
Việc thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động đã góp phần đưa Pleiku ngày càng xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
Việc thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động đã góp phần đưa Pleiku ngày càng xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
 
Qua học tập và làm theo Bác, TP. Pleiku đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố-cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội triển khai gắn với các phong trào, cuộc vận động như: “Phụ nữ Gia Lai với hũ gạo của Bác”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “5 không, 3 sạch”… từ đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hội viên phụ nữ. Riêng năm 2021, từ phong trào “Phụ nữ Gia Lai với hũ gạo tiết kiệm của Bác”, “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm lúa”, các cấp Hội đã tiết kiệm được 760 kg gạo và 30 triệu đồng để giúp 56 hội viên nghèo, khó khăn.
 
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động hàng ngàn hộ dân tham gia hiến đất, tự nguyện tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc làm đường giao thông, lắp điện chiếu sáng, làm vỉa hè… với tổng giá trị trên 400 tỷ đồng. Nhờ đó, diện mạo thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
 
Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu
 
Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku-cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xem đây là một nội dung quan trọng và thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố đảm bảo các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan chính quyền các cấp.
 
Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân
Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn
 
 
Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để tạo sức lan tỏa, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định nội dung đột phá nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
“Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, hết lòng vì nước, vì dân; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị phát huy tính năng động, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào yêu nước của ngành, địa phương, góp phần xây dựng Pleiku trở thành đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku nhấn mạnh.
 
QUANG TẤN
 
.