.
.

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Chủ Nhật, 13/06/2021, 14:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài phát biểu kết luận quan trọng. Báo Gia Lai điện tử trân trọng trích giới thiệu bài phát biểu này.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị- Ảnh Phương Hoa - TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Phương Hoa/TTXVN


Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trực tiếp chủ trì, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng, sâu sắc. Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư đã khái quát, hệ thống, xúc tích, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một lần nữa quán triệt, nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm sâu sắc hơn tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới là học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bài phát biểu quan trọng này cùng bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, mọi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Quang cảnh hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai-Ảnh Phương Linh
Quang cảnh hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh


Hội nghị trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đã dự Hội nghị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, như chỉ đạo, mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra.


                                                 (Trích phát biểu bế mạc của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng)

.