.
.

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai:

Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 16/06/2021, 05:44 [GMT+7]
.
(GLO)- Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã chú trọng chỉ đạo, quán triệt, triển khai học tập và làm theo Bác trong các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Qua đó, phong trào học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng. Đồng thời, Đảng ủy Khối xây dựng và thực hiện chương trình toàn khóa về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch làm theo Bác theo chuyên đề hàng năm đối với từng tập thể, cá nhân các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; coi trọng các giải pháp đột phá, thiết thực, hiệu quả trong giai đoạn 2016-2021.  
 
Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đã gắn việc học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đi đôi liên hệ, xác định những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc thái độ thờ ơ, vô cảm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Ia O (huyện Ia Grai). Ảnh: Minh Thoan
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Ia O (huyện Ia Grai). Ảnh: Minh Thoan

 

Căn cứ các giải pháp đột phá do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, Đảng ủy Khối đã vận dụng, chỉ đạo cấp ủy TCCSĐ cụ thể hóa thực hiện và phát huy tác dụng tích cực. Việc xác định và tổ chức thực hiện 4 nhóm giải pháp đột phá kể từ năm 2016 đến nay đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét thể hiện trên nhiều mặt. 

 
Trước hết, các TCCSĐ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, năng lực sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.  
 
Bên cạnh đó, các TCCSĐ chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; chăm lo bồi đắp, xây dựng văn hóa, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp; thực hiện “nói đi đôi với làm”; nâng cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”. Đẩy mạnh đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí.
 
Phát huy vai trò của cấp ủy TCCSĐ cũng như cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng các TCCSĐ trong sạch vững mạnh; các đoàn thể vững mạnh. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy TCCSĐ đã quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp, vận động đóng góp, ủng hộ trên 127 tỷ đồng phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, hỗ trợ phương tiện, trang-thiết bị các cơ sở y tế, giáo dục, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững ở các địa phương. Đồng thời, Đảng ủy Khối đã vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng đóng góp hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 115 căn nhà và tặng một số vật dụng thiết yếu cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tích cực góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy Khối đã triển khai chương trình “Mái ấm biên cương” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy Khối đã vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng các TCCSĐ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, ưu tiên hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, làng khu vực biên giới thuộc tỉnh.
 
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối vừa ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở các TCCSĐ giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo gắn chặt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trên cơ sở thực hiện các quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa trong Quy định 1614-QĐ/TU, ngày 3-9-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp. Cùng với đó, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo duy trì và thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng TCCSĐ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
VĂN LÊ
 
.